Vårdnad, boende & umgänge

Vårdnad, boende & umgänge

I samband med en separation mellan personer som har gemensamma barn uppkommer ofta diskussioner rörande vem som skall ha vårdnaden om barnet, var barnet skall bo och när den andra föräldern har rätt till umgänge med barnet. Advokat Hild Andersch har lång erfarenhet och mycket god kunskap om dessa typer av ärenden och en stor del av advokatbyråns ärenden utgörs av vårdnadstvister och mål rörande boende och umgänge.

I tvister där barn är inblandade är det viktigt att man så snart som möjligt erhåller juridiskt biträde. Okunskap om vilka regler om gäller kan leda till allvarliga konsekvenser och att situationen mellan föräldrarna blir än mer försämrad, vilket i sin tur missgynnar en lösning som samtliga parter kan vara nöjda med. Tveka därför inte att kontakta oss i tid när frågor rörande vårdnad, boende och umgänge uppstår. Vi redogör för vilka regler som gäller och ger Dig råd om vilka steg Du bör vidta.