Målsägandebiträde

Brottmål – Målsägandebiträde

Om någon drabbas av skada till följd av ett brott kan tingsrätten utse ett målsägandebiträde som har till uppgift att tillvarata den skadelidandes (målsägandens) intressen samt lämna stöd och hjälp i övrigt till honom eller henne. Målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk (skadeståndsanspråk) i anledning av brottet om detta inte görs av åklagaren.

Advokat Hild Andersch har gedigen erfarenhet av att bistå brottsoffer och hon erhåller kontinuerligt uppdrag som målsägandebiträde. Har Du blivit utsatt för brott och är berättigad till målsägandebiträde är Du välkommen att kontakta oss varefter vi bistår Dig i ärendet.