Välkommen till
Advokatbyrån Hild Andersch

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

Vi förenar erfarenhet och kompetens med omsorg och engagemang för varje enskild klient oavsett hur stort eller litet klientens ärende är. För oss är samtliga klienter och deras ärenden lika viktiga.