Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad

En äktenskapsskillnad är formellt sett enkel att genomföra. Är båda parterna överens ansöker de gemensamt om äktenskapsskillnad varefter denna som regel beviljas av tingsrätten, om än ibland först efter en viss betänketid. I praktiken kan dock en äktenskapsskillnad vara betydligt mer komplicerad då den ofta involverar en rad andra frågor såsom exempelvis vårdnad om barn, underhåll, fördelning av egendom, rätt till bostad m.m.

Alltför ofta genomförs en äktenskapsskillnad på ett sätt som innebär att den ekonomiskt svagare parten missgynnas och detta enbart på den grund att han eller hon inte vet vilka lagar eller regler som gäller och därmed inte heller har förmåga att tillvarata sina rättigheter. Tveka därför inte att kontakta advokatbyrån inför en förestående eller pågående äktenskapsskillnad. Vi tillser att Dina rättigheter tas tillvara och att Du erhåller vad Du har rätt till. Vi handhar dessutom samtliga kontakter med motparten om Du så önskar.