Offentligt försvar

Brottmål – offentligt försvar

Den som är misstänkt för brott har alltid rätt till en offentlig försvarare om det finns behov av detta med hänsyn till utredningen av brottet, om den misstänkte riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl till att erhålla detta på grund av målet eller personliga förhållanden. Som misstänkt för ett brott har Du rätt att begära den advokat som Du önskar ska biträda dig.

Advokatens roll som offentlig försvarare roll är att på bästa sätt tillvarata den misstänktes rättigheter. Rätten till offentlig försvarare innebär bl.a. att staten står advokatkostnaderna. Vid en fällande dom kan dock den som döms erläggas att återbetala hela eller en del av kostnaden för det offentliga försvaret.

Hild Andersch erhåller löpande uppdrag som offentliga försvarare och företräder personer som är misstänkta för alla typer av brottslighet. Som exempel på brottstyper där Hild Andersch varit utsedd till offentlig försvarare kan nämnas stöld, rån, narkotikabrott, misshandel, mord, mordbrand m.m.