Att anlita advokat

Att anlita advokat

Endast den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Hild Andersch är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2008.

Advokatens uppgift är att tillvarata klientens intressen och ingen annans. Anlitar Du en advokat kan Du vara helt säker på att han eller hon är helt oberoende och endast ser till Dina intressen. Vidare har en advokat lagstadgad tystnadsplikt och advokaten har inte rätt att föra vidare klientens uppgifter utan klientens samtycke. Allt som Du säger till Din advokat stannar er emellan om Du inte vill att advokaten skall föra uppgifterna vidare.

En advokats verksamhet övervakas av Advokatsamfundet som ställer högra krav på advokatens kunskaper, lämplighet och oberoende. När Du anlitar en advokat kan Du således vara säker på att Du anlitar någon som uppfyller mycket höga krav och är väl lämpad för sin yrkresroll.