Arkiv: Author archive: Hild Andersch

Lagändring har medfört stora problem för särskilda företrädare för barn

Den 22 mars 2022 publicerade Advokatsamfundet nyheten där de talar om ett ”brådskande behov av att lösa problemen”. Den 1 juli 2021 trädde en...

Skrivet 2022-04-05 2022-04-05 Läs mer 2022-04-05
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Den 10 mars 2021 presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande...

Skrivet 2022-03-28 2022-03-28 Läs mer 2022-03-28
Ändring vad gäller skadestånd till brottsoffer

Från och med den 1 juli 2022 kommer nya bestämmelser träda i kraft vad gäller skadestånd till brottsoffer. Den kränkningsersättning som stadgas i 2...

Skrivet 2022-03-23 2022-03-23 Läs mer 2022-03-23
Att välja advokat

Vad är det för skillnad på advokater och andra juridiska rådgivare? För många är detta inte självklart, särskilt för privatpersoner. Skillnaden är viktig att...

Skrivet 2022-03-08 2022-03-08 Läs mer 2022-03-08
Så påverkas du som förälder av förändringarna i 6 kap. föräldrabalken

BakgrundI mars 2021 överlämnade regeringen sin proposition “Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” (Prop. 2020/21:150) till riksdagen. Propositionen innebar bland annat förslag till förändringar i...

Skrivet 2022-02-28 2022-02-28 Läs mer 2022-02-28
Barnfridsbrott – ett bevis för kvinnofridsbrott?

BarnfridsbrottSedan den 1 juli 2021 finns det så kallade barnfridsbrottet infört i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB), vilket innebär att det är brottsligt...

Skrivet 2022-02-28 2022-02-28 Läs mer 2022-02-28
Lagändringar från den 1 januari 2022

Det är angeläget att föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge tidigare nås av information om den hjälp och...

Skrivet 2021-11-22 2021-11-22 Läs mer 2021-11-22
Straffbart att låta barn bevittna brott

Sedan den första juli i år är det brottsligt att låta barn i en nära relation se eller höra exempelvis vålds- och sexualbrott. Brottet...

Skrivet 2021-07-12 2021-07-12 Läs mer 2021-07-12
Lagändringar från den 1 juli 2021

Den första juli i år trädde ett flertal lagändringar i kraft. Ändringarna i föräldrabalken innebär att barnrättsperspektivet stärks i förfaranden om vårdnad, boende eller...

Skrivet 2021-07-12 2021-07-12 Läs mer 2021-07-12
Välj en advokat

Alla behöver vi någon gång juridisk rådgivning. Se Advokatsamfundets nya klipp om varför man ska välja en advokat och vad du får om du...

Skrivet 2021-05-31 2021-05-31 Läs mer 2021-05-31