Straffbart att låta barn bevittna brott

2021-07-12

Sedan den första juli i år är det brottsligt att låta barn i en nära relation se eller höra exempelvis vålds- och sexualbrott. Brottet kan ge upp till två års fängelse. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Dessutom ska barnens rätt till brottskadeersättning ersättas med en rätt till skadestånd, vilket bland annat ger barnen större möjlighet att begära ersättning. För att ytterligare stärka barnens ställning ska uppdraget för barnets särskilda företrädare utvidgas, bland annat ska det omfatta hanteringen av skadestånd.