Rättsligt skydd av grunda vikar

2023-03-13

Grunda vikar utgör viktiga ekosystem som bland annat kan inhysa stor biologisk mångfald och bistå människan med en mängd ekosystemtjänster. Trots det har människans exploatering av och påverkan i de grunda vikarna ökat till den grad att ekosystemen degraderas och viktiga arter och ekosystemtjänster riskerar att gå förlorade.

En av faktorerna som påverkar de grunda vikarna negativt är kumulativ fysisk påverkan, vilket avser mänsklig verksamhet eller artificiella konstruktioner som ger upphov till förändrade fysiska förutsättningar för vattenrörelser och sedimentsammansättning såsom muddring, anläggande i vatten samt fritidsbåtsåkning.

I dagsläget skyddas de grunda vikarna mot kumulativ fysisk påverkan genom miljöskyddsreglering på såväl nationell som EU-rättslig och internationell nivå. Det rättsliga miljöskyddet är dock inte anpassat för att träffa de aktiviteter och den typ av påverkan som ligger till grund för kumulativ fysisk påverkan i grunda vikar, vilket innebär att de grunda vikarna ej i tillräcklig utsträckning kan skyddas mot sådan påverkan.

Läs hela Kajsa Elvhagens examensarbete om det rättsliga skyddet av grunda vikar mot kumulativ fysisk påverkan på länken nedan:

Rättsligt skydd av grunda vikar – Kajsa Elvhagen