• Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdsnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdsnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdsnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

Barn med föräldrar i anstalt eller häkte

Tisdag 8 september 2020

Kriminalvården har ett särskilt stort ansvar i kontakten med barn. Dels ska ett möte med barn inte rubba de säkerhetskrav som gäller inom anstalter och häkten. Därtill har Kriminalvården ett ansvar att se till att kontakten mellan en förälder inom Kriminalvården och dess barn sker utifrån barnets bästa och myndigheten ska se till att barn inte far illa, särskilt om de är brottsoffer. 

 

All personal som genomfört Kriminalvårdens grundutbildning har fått utbildning i att ha ett barnperspektiv i sitt arbete med de intagna. Kriminalvården arbetar med de intagnas föräldraskap på ett flertal sätt. Dessutom har varje anstalt och häkte minst ett barnombud som arbetar särskilt med frågor som rör barn till intagna.  

 

Precis som med alla personer som ska besöka anstalt och häkte så måste en prövning ske innan besök kan tillåtas. När det gäller barn så går prövningen via anstalten eller häktets barnombud, som har till uppgift att säkerställa att besöket är till barnets bästa. 

 

På både anstalter och häkten brukar det även finnas särskilt barnanpassade rum där lek, pyssel och samvaro står i fokus, för att besöket ska kännas tryggt. Rummen är ofta större än andra besöksrum. Här finns barnmöbler, leksaker, spel, böcker och pysselgrejer. Vissa anstalter har även besökslägenheter som tillåter besök under längre tid. 

 

På vissa anstalter finns också möjlighet att deltaga i föräldragrupper. Materialet som används i grupperna utgår från Barnkonventionen och innefattar bl.a. områden i föräldraskapet som stödjer barns förmåga att klara av påfrestningar som kan uppstå till följd av förälderns kriminalvårdspåföljd. Programmet ska ge föräldern möjlighet att utveckla sin föräldraroll och på sätt bidra till barnets positiva utveckling. Målet är även att motivera till ett liv utan kriminalitet. 

 

Ett annat projekt inom Kriminalvården är ”Godnattsagor inifrån” där föräldrar i fängelse får möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Projektet syftar dels till att ge föräldrarna kunskap om läsandets betydelse men också för att stärka relationen mellan barn och förälder.

 

I och med den rådande pandemin har besöken inom Kriminalvården begränsats, många anstalter och häkten har därför infört möjligheten för föräldrar att ha Skype-samtal med sina barn för att bevara kontakten. 

Nyheter / Blogg