• Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdsnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdsnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdsnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

 • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg och Stockholm med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

  Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg och Stockholm med särskild inriktning på vårdnadsmål, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

Dömda föräldrar får vårdnad utan riskbedömning

Måndag 24 augusti 2020

Nedan artikel är skriven av GP:  

 Ekot har kollat på 144 vårdnadstvister från förra året och i 133 fall finns uppgifter som visar på en risk för att barn kan fara illa. Trots det saknas dokumenterade riskbedömningar i nästan tre fjärdedelar av domarna.

I många fall nämns inte ens uppgifter om exempelvis våld som har framkommit i socialtjänstens utredningar. I flera fall finns det till och med föräldrar som är dömda för våldsbrott inom familjen utan att det nämns.

När föräldrar utgör hotet

Organisationen Rädda Barnen känner igen bilden från barn som söker hjälp hos dem. 

 Vi möter ofta barn som på ett eller annat sätt lever i en vardag där det förekommer våld och övergrepp och inte sällan är hotet föräldrar, säger Erik Ulners, socionom vid Rädda Barnen, till TT.

– Där kanske man under en tid blir skyddad från föräldern men sedan mot sin vilja inte bara behöver träffa, utan bo med sin förälder igen.

"Det ska redovisas"

Domstolarna kan ha tagit hänsyn till risker utan att ha dokumenterat det, säger Mats Sjösten, lagman i Varbergs tingsrätt och expert på vårdnadstvister. Men vid uppenbara risker borde bedömningen stå med i vårdnadsdomarna.

– Då är det självklart att det ska redovisas. Domstolen ska ju alltid göra en riskbedömning, säger han till radion.

Rädda Barnen anser att barnens bästa måste få högre prioritet i Sverige för att barnets behov inte ska hamna i skymundan.

– I synnerhet i de här fallen när det är en vårdnadstvist blir fokuset inte bara en uppväxtmiljö utan föräldrarnas rätt till sina barn tyvärr. Där behöver vi hitta olika sätt, både i lagstiftning och hur samhället arbetar med de här ärendena, till vad som blir bäst för barnen, säger Ulners.

Anna Hansson/TT

Emma Gyllestad/TT

Länk till artikeln:

https://www.gp.se/nyheter/sverige/dömda-får-vårdnad-av-barn-utan-riskbedömning-1.33130351  

Nyheter / Blogg