Mer om oss på Advokatbyrån Hild Andersch AB


Hild Andersch

Advokat och ägare av Advokatbyrån Hild Andersch AB

Hild Andersch arbetar som advokat med särskild inriktning på humanjuridiken där hon har ett särskilt engagemang för människor som far illa, framförallt barn och yngre människor, i t.ex. vårdnadstvister, socialmål eller människor som blivit utsatta för brott i olika sammanhang. En stor del av advokatens uppdrag utgörs därför av vårdnads-, boende- och umgängesuppdrag, socialrättsliga uppdrag samt uppdrag såsom målsägandebiträde i brottmål.

Förutom att vara medlem i Advokatsamfundet är Hild Andersch även engagerad i Juristklubben i Göteborg, juristnätverket Hilda samt företagarnätverken Ben Event och Embla.

Karriär

 • Biträdande jurist, Advokatbyrån Mark-Andersch, 1999-2008
 • Advokat, Advokatbyrån Mark-Andersch 2008-2010
 • Advokat, Advokatbyrån Hild Andersch 2010-

Utbildning

 • Degree of Bachelor of Science in Marketing Magna cum Laude, Northern - Illinois University, examen 1992
 • Jur. kand - Uppsala Universitet samt Göteborgs universitet, examen 1999-01-29

Verksam inom

 • Familjerätt
 • Socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV)
 • Brottmål (målsägandebiträde och offentligt försvar)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska

Kontakt

Telefon direkt: 031-153320
Telefon mobil: 0706-153301
Mail: hild@advokatandersch.se

 


Louise Bremander

Biträdande jurist (Från hösten 2017 kommer Louise Bremander under en period att tjänstgöra som notarie på Förvaltningsrätten i Göteborg.)

Louise Bremander tog examen från juristprogrammet vid Göteborgs Universitet våren 2017 och arbetar sedan detta som biträdande jurist på advokatbyrån Hild Andersch. Under hösten skrev Louise sin examensuppsats inom social familjerätt samtidigt som hon arbetade som juristassistent på byrån. 

Hon har under utbildningens fördjupande del läst kurser inom det humanjuridiska fältet och under de senaste åren volontärarbetet både internationellt och nationellt just inom humanjuridiken med fokus på mänskliga rättigheter. Louise arbetar därmed till stor del med ärenden där människor far illa eller är extra utsatta, såsom målsägandebiträde och ärenden rörande migrationsmål, LVU-, LVM- samt LPT-mål.


Karriär

 • Juristassistent, Advokatbyrån Hild Andersch, 2016-2017
 • Biträdande jurist, Advokatbyrån Hild Andersch 2017-

Utbildning

 • Jur. kand. - Göteborgs universitet, 2017

Verksam inom

 • Migrationsrätt
 • Socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV)
 • Brottmål (målsägandebiträde)
 • Familjerätt

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

Kontakt

Telefon direkt: 031-153320
Telefon mobil: 0706-153302
Mail: louise@advokatandersch.se

 Michaela Selin

Juridisk assistent

Michaela Selin studerar termin 8 på juristprogrammet i Göteborg vid Göteborgs universitet och skriver under hösten 2018 sin examensuppsats samtidigt som hon arbetar på advokatbyrån. Hon har under utbildningen fördjupat sig inom social- och familjerätt och är således mycket intresserad av den juridik där människan står i fokus.  

Kontakt

Telefon direkt: 031-153320
Mail: office@advokatandersch.se