• Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

    Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på vårdnad, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

  • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

    Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på vårdnad, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.

  • Humanjuridisk advokatbyrå i Göteborg med inriktning mot familjerättsliga ärenden och brottmål

    Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå i centrala Göteborg med särskild inriktning på vårdnad, brottmål, LVU- och LVM-mål samt uppdrag som målsägandebiträde.